חשיבות המזוזה בימים אלו

חשיבות קיום מצוות מזוזה והצורך במזוזות מעוצבות

כיום רוב עם ישראל מקיים מצוות מזוזה מהודרת. מדוע זה מצווה כל כך נפוצה שכולם רוצים לקיים אותה ומאמינים שהיא שומרת עלינו? אפשר לומר שהיא לא מצריכה שינוי מוסרי וחשבון נפש , אך במאמר זה אסביר את העומק של מצווה זו, שהיא משנה לנו את כל תפיסת המחשבה היהודית.

חזל אומרים במסכת סוכה , שסוכה שאנו עושים לשבעה ימים פטורה מן המזוזה כי זה דירת עראי , אך יש הסבר יותר עמוק מכך מדוע סוכה פטורה מן המזוזה . והסיבה לכך היא שיהודי צריך לזכור שמי ששומר עליו זה הקב”ה , כאשר הוא מוגן בביתו בסורגים וברב בריח, אך בסוכה אין מחשבה שיהודי יחשוב שהדפנות והסכך מגינים עליו אלא הוא יתלה את ביטחונו בה’ מבלי המזוזה ( חידוש מאת הרב זיני).

האם המזוזה שומרת עלינו?

אם כך מדוע מזוזות מעוצבות שומרות עלינו? רק בגלל שאנו שמים את שתי הפרשיות שבהם כתובים מצוות מזוזה, הלא יש לנו בתוך הבית ,ספריה מלאה ספרי קודש שכתובים בהם תוכן הרבה יותר עמוק ונרחב. אלא יש דבר אחר המיוחד במיקום המזוזות מעוצבות.

וכך חזל מספרים לנו על אוקלוס הגר שהיה רומאי בן אחותו של אדריאנוס קיסר. אחד הקיסרים הרשעים שהתאכזרו כלפי עם ישראל ביתר על המידה. כאשר אונקלוס היה גוי ,דודו אמר לנו שהצלחה במסחר , תלויה בהשקעה שלך ובביקוש של התושבים עליו . לכן , עדיף שתיקח סחורה שלא מעריכים אותה כעת , ולעתיד המחיר יעלה ואז תמכור אותה ביוקר.

אם אפשר לציין שזה בדיוק מה שקורה בימינו עם מחירי הנדלן, שהמריאו משנת 2008. אונקלוס הלך ללמוד תורה בגלל שהוא הבין שהתורה היא יקרה היא מפנינים ואנשים לא מעריכים את ערכה. כעס עליו אדריאנוס שלקח את עצתו למקום שהוא לא רצה שיקח ולכן קרא אליו שיחזור אליו. הקיסר שלח שלושה גדודים על מנת לקחת אותו בחזרה אליו. אך אונקלוס הצליח לשכנע את אותה משלחת להתגייר. בניסיון האחרון מסופר שהוא שכנע אותם בדרך מקורית על ידי המזוזה.

עם ישראל שונה מאומות העולם

אונקלוס הניח את ידו על מזוזות מעוצבות ונישק אותה, שאלו אותו הגויים מה זה? אמר להם תראו מה מיוחד בעם ישראל, שה’ שומר עלינו מבחוץ מה שאין כן אצל אומות העולם, שדרך המלך להיות בתוך הארמון וחייליו שומרים עליו מבחוץ. כאשר המשלחת שמעו את החידוש, הם התגיירו בעצמם. המזוזה מבטאת את השמירה החיצונית של המלך שיורד מכסאו אל העם ושומר עליהם מקדימה.

כך נהג דוד המלך עד שהעם ביקש ממנו להפסיק להלחם. וכך משה רבנו מבקש מהקב”ה שימנה מנהיג אשר יבא לפניהם ואשר יצא לפניהם “- מנהיג שלא נוהג כמנהג אומות העולם שנמצאים מאחור כאשר יוצאים למלחמה אלא מנהיג שמראה דוגמא אישית ומחזק את העם בשדה הקרב בקו ראשון.

ולכן לא רק הפרשיות שומרות עלינו אלא המיקום של מזוזות מעוצבות דווקא מבחוץ מבטא את ההשגחה המיוחדת של הקב”ה כלפינו.

באמונה גדולה, עודד דניאלי סופר סתם.

נהנת? שתף >>>

מזוזות מעוצבות

יש לך משהו להגיד צדיק? אשמח לשמוע :)

תעשו לי לייק!

על ערכת בר המצוה שלנו שמעת כבר?

סגירת תפריט